Wirtualny spacer po urzędzie

W Koźminie debatowano o szkolnictwie zawodowym

11 grudnia 2018 r. w Koźminie Wielkopolskim, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 odbyła się konferencja pod nazwą  „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie krotoszyńskim a lokalny rynek pracy w gminie Koźmin Wielkopolski”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor szkoły Jacek Zawodny, który podkreślił istotne znaczenie szkolnictwa zawodowego.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dotyczącego znaczenia doradztwa zawodowego przy wyborze kierunku kształcenia przez uczniów w perspektywie dalszej kariery zawodowej, który przedstawiła Beata Kuzia - doradca  zawodowy w SP Nr 1, a także zapoznali się prelekcją na temat lokalnego rynku pracy oraz rynku edukacyjnego w powiecie krotoszyńskim, który zaprezentowała Małgorzata Grzempowska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Poza tym zaproszeni goście i uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

W spotkaniu udział wzięli również: burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Maciej Bratborski, dyrektorzy i przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Karina Bratborska, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Koźminie Wlkp. Irena Serek, przedstawicielka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Arleta Płonka, a także pracodawcy z lokalnych firm oraz najważniejsi uczestnicy tej konferencji - uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami. Na koniec zaproszeni goście wzięli udział w dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego oraz lokalnego rynku pracy.

Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i udział w konferencji, co oznacza, że wszyscy rozumieją istotę zagadnienia. - Naszym uczniom chcemy umożliwić dokonanie właściwego wyboru dalszej edukacji i przyszłego zawodu. Stąd w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim uczestniczą w poznaniu zakładów pracy. Konferencja miała im przybliżyć szkolnictwo zawodowe w powiecie krotoszyńskim i lokalny rynek pracy w gminie Koźmin Wielkopolski oraz pomóc dokonać świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z ich zainteresowaniami, uzdolnieniami i możliwościami. Jestem pewny, że pomoże to również w rozwoju gminy Koźmin Wielkopolskim, kiedy młodzi ludzie zechcą podjąć pracę w miejscowych firmach – podsumował organizator konferencji - dyrektor szkoły, a zarazem radny powiatowy Jacek Zawodny.

Tekst: Beata Kuzia, fot. Maria Mazurowska, oprac. Marzena Wiśniewska