Wirtualny spacer po urzędzie

OGŁOSZENIE STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Uwaga ORGANIZACJE! Starosta  Krotoszyński  ogłasza  otwarty  konkurs  ofert na realizację zadań  publicznych  w roku 2019. Ostatni rok składamy oferty na starych wzorach zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Oferty na realizacje zadań z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2019 r. składamy zgodnie z ogłoszeniem konkursowym!!!

Szczegóły otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych  w roku 2019 w załącznikach poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie

Szczegółowy wykaz zadań