Wirtualny spacer po urzędzie

Na koniec kadencji – uroczysta sesja

Rada Powiatu Krotoszyńskiego podsumowała 9 listopada 2018 r. działalność samorządu V kadencji. Miało to miejsce podczas uroczystej sesji z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obrady rady były okazją do podsumowań i podziękowań. Swą karierę samorządową zakończył przewodniczący rady, a uprzednio Starosta Krotoszyński – Leszek Kulka.

To właśnie Leszek Kulka otworzył uroczyste obrady i przekazał głos prezesowi Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej Antoniemu Korsakowi, który wygłosił wykład o okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym naciskiem na przebieg wydarzeń w Wielkopolsce i na Ziemi Krotoszyńskiej.

Następnie przyszedł czas na podsumowanie V kadencji samorządu powiatowego. Głos zabrał przewodniczący, którzy przypomniał, iż Rada Powiatu w latach 2010-2014 zebrała się 54 razy – w tym trzy posiedzenia miały charakter uroczysty. Leszek Kulka podziękował radnym za bardzo dobrą współpracę, pracownikom jednostek i służ powiatowych za ich codzienną oraz najbliższym współpracownikom. Starosta Stanisław Szczotka skupił się z kolei na dokonaniach samorządu – na priorytetach jakimi były: restrukturyzacja służby zdrowia, poprawa stanu dróg z budową ścieżek rowerowych, walka o podniesienie kwalifikacji kadr krotoszyńskich firm czy współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie edukacji i kształtowania rynku pracy. Starosta podkreślił, że ze strony rady mógł zawsze liczyć na konstruktywną dyskusję i znakomitą współpracę. Szczególnie też podziękował włodarzom miast i gmin powiatu za wspólną realizację wielu zadań inwestycyjnych i bardzo dobry klimat panujący w samorządach.

Wzruszającym akcentem sesji było wręczenie specjalnych podziękowań najstarszym radnym, którzy mają za sobą wieloletnią karierę samorządową. Szczególnie uhonorowano Leszka Kulkę – radnego rady powiatu od 1998 roku, Starostę Krotoszyńskiego w latach 2002-2014, a w ostatnich latach przewodniczącego rady, oraz Jana Szyszkę i Janusza Baszczyńskiego. Pozostali radni także otrzymali podziękowania i wspólnie zapozowali do fotografii.

Na uroczystej sesji podsumowano także rajd z okazji 100-lecia niepodległości i 20-lecia powiatu zorganizowany z inicjatywy wiceprzewodniczącej rady powiatu Ireny Rękosiewicz. Za dobrą współpracę podziękowali również samorządowcom m.in. włodarze poszczególnych gmin powiatu.

Tekst: Marzena Wiśniewska, zdjęcia: Małgorzata Krupa

Galeria 80 zdjęć - TUTAJ