Wirtualny spacer po urzędzie

STAROSTA KROTOSZYŃSKI informuje:

... na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, 63-700 Krotoszyn, z dniem 6 listopada 2018 r. wywieszony został wykaz dla nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Rozdrażewie oznaczonej ewidencyjnie działką numer 137/5, o powierzchni 0,0181 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).  

http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/a,32991,wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-rozdrazew-dzialka-1375.html