Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie dla organizacji – oceń ofertę pomocy prawnej!

Starosta Krotoszyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji do oceny ofert, składanych na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)Starosta Krotoszyński, uprzejmie prosi o zgłaszanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji do oceny ofert na realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Ocena ofert pomocy prawnej - zaproszenie dla organizacji