Wirtualny spacer po urzędzie

W trosce o dobro uczniów – spotkanie dialogowe

25 września 2018r. w sali multimedialnej I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyło się spotkanie dialogowe poświęcone problematyce rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którego moderatorem był Marcin Wojtkowiak pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Spotkanie to jest elementem projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświata w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, w którym od kilku miesięcy uczestniczą przedstawiciele Powiatu Krotoszyńskiego: Paweł Radojewski – wicestarosta krotoszyński, Przemysław Wójcik i Arleta Fabisiak-Płonka - pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele rodziców uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński. Po przywitaniu przez wicestarostę i wprowadzeniu w istotę projektu przez moderatora, uczestnicy pracowali metodą World Cafe poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, poprawiania efektywności w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz sposobów wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Żywe dyskusje świadczyły o ważności podjętej tematyki. Efekty pracy poszczególnych grup zaprezentowane zostały na forum.

Zgodnie z założeniem spotkania wskazane przez uczestników problemy i propozycje działań stanowić będą przedmiot analizy organu prowadzącego, a w dalszej kolejności posłużą do sporządzenia założeń „Planu rozwoju oświaty Powiatu Krotoszyńskiego oraz wspomagania szkół i placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów”.

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w imieniu organizatorów serdecznie podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i dużą aktywność podczas dyskusji.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://wsparciekadryjst.pl/

Tekst i foto – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie