Wirtualny spacer po urzędzie

Informacja dotycząca wniosków złożonych do projektu budżetu powiatu na rok 2019

Informujemy, że z dniem 30 września br. upłynął termin składania wniosków do projektu budżetu powiatu na 2019 rok. Zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały Nr LI/319/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r., złożone wnioski skierowane zostały do merytorycznych komórek Starostwa Powiatowego lub jednostek organizacyjnych powiatu. Odpowiedzi na złożone wnioski do projektu budżetu udzielone zostaną do 10 lutego 2019 r., tj. po uchwaleniu budżetu powiatu. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczony został wykaz wniosków złożonych do projektu budżetu na 2019 rok.