Wirtualny spacer po urzędzie

Uchwalono Roczny program współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Treść uchwały - plik pdf