Wirtualny spacer po urzędzie

Ratujmy naszą planetę – posprzątaj, segreguj odpady!

Pod taką nazwą odbyła się edukacja na terenie placówki Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie.

Dnia 20 września br. Danuta Kułaga (przedstawicielka Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie) przeprowadziła prelekcję oraz warsztaty z zakresu: bioróżnorodności w ekosystemach, jak zostać przyjacielem ziemi, jak sadzić nowe drzewa i krzewy oraz przypomniała, że „Sprzątanie Świata” to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie, właśnie w miesiącu wrześniu. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa od 1994. Tegoroczna edycja akcji odbyła się pod hasłem: „Akcja- segregacja!”, a jej celem jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

 W zdobywaniu wiedzy aktywnie uczestniczyli podopieczni ŚDS, wychowawcy oraz kierownik Małgorzata Nyczka.

Na zakończenie pierwszej części teoretyczno-warsztatowej, a przed wyruszeniem uczestników na ulice Krotoszyna, przybył wicestarosta Paweł Radojewski. Wicestarosta podziękował podopiecznym i pracownikom ŚPS za zaangażowanie w kampanii „Ratujmy Naszą Planetę”- posprzątaj, segreguj odpady! Wręczył uczestnikom opaski odblaskowe i udzielił krótkiego instruktarzu, jak bezpiecznie poruszać się na ulicach miasta, a jednocześnie skutecznie zebrać odpady. 

Następnie pilni słuchacze wyruszyli na ulice Krotoszyna podnieść zalegające śmieci. Po powrocie Danuta Kułaga dokonała kontroli segregacji zebranych odpadów i wyjaśniła jak ważna jest właściwa selekcja odpadów u źródła.

Tekst i zdjęcia: OŚ