Wirtualny spacer po urzędzie

Kuropatwy nowymi mieszkańcami powiatu!

Kuropatwa polna (Pedrix pedrix) niegdyś była stale widywana w naszym krajobrazie, dziś to niemal ginący gatunek. Jej liczebność drastycznie maleje. Żeby zahamować ten proces Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy współpracy z Kołami Łowieckimi aktywnie uczestniczy w programie „Chronimy Zwierzynę Drobną” na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Celem wprowadzenia kuropatwy do naszego środowiska polnego zakupiono 900 sztuk ptaków. Zakup został sfinansowany przez Powiat Krotoszyński oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w myśl realizacji projektu: „Odbudowa populacji kuropatwy polnej na terenie obwodów łowieckich w powiecie krotoszyńskim w ramach programu -Ożywić Pola-, jako element wzbogacający ekosystemy polne województwa wielkopolskiego.” Całkowity koszt przedsięwzięcia to 31 401,00 zł.

15 września 2018 roku wicestarosta Paweł Radojewski  wraz z przedstawicielkami WFOŚiGW w Poznaniu panią Krystyną Aleksandrzak, panią Agnieszką Kromrych-Rosik oraz zarządami Kół Łowieckich „BAŻANT”, i „KUROPTAWA”, i dziećmi ze Szkół Podstawowych w Lutogniewie, Kuklinowie i Benicach na terenie samego Józefowa i Lutogniewa wprowadzili nowe stada ptaków do istniejącej populacji kuropatwy, wpuszczając 200 sztuk kuropatw, w tym 100 kogutów i 100 kur.

Pozostałe koła łowieckie „Dzik”, „Drop”, „Szarak”, „Struga”, „Jeleń”, „Knieja” i „Ponowa”  przeprowadziły, również akcję zasiedlenia nowej  kuropatwy polnej w swoich obwodach łowieckich. Do łowisk introdukowano kolejne 700 sztuk kuropatw.

Zanim wpuszczono ptaki, wcześniej solidnie przygotowano teren zasiedleń: przeprowadzono remonty podsypów, wykoszono trawy, zasypano podsypy ziarnem oraz zadbano o dostęp do wody.

 Jesteśmy przekonani, że nowe kuropatwy dobrze zaaklimatyzują się na naszym terenie, a wpuszczone kury wydadzą piękne potomstwo już w następnym roku.

Jednym z warunków otrzymania środków na zakup kuropatwy polnej jest zaniechanie polowania na zwierzynę drobną przez okres 3 lat, przy ciągłej kontynuacji redukcji drapieżników.  

 

www.wfosgw.poznan.pl

 

Tekst: WOŚ,RiL: Danuta Kułaga
Zdjęcia: WOŚ,RiL  oraz Joanna Król