Wirtualny spacer po urzędzie

Wręczono stypendia starosty

17 września stypendia Starosty Krotoszyńskiego odebrali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński. Uroczystość miała miejsce w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Stypendiami nagrodzono łącznie 39 uczniów z 5 szkół prowadzonych przez powiat. W tym 34 uczniów otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce, 1 uczeń za szczególne osiągnięcia naukowe, 2 uczennice za wybitne osiągnięcia sportowe i 1 uczeń za wysokie wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe.

Oprócz licznie zgromadzonych stypendystów i ich rodzin, w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, ze starostą krotoszyńskim Stanisławem Szczotką na czele. Prowadzący galę, miał przyjemność powitać także wicestarostę Pawła Radojewskiego, przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego Renatę Zych – Kordus, radnego Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusza Pocztę, naczelnika wydziału Edukacji, Kultury i Sportu starostwa Przemysława Wójcika wraz z pracownikami wydziału oraz państwa dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat.

Stypendia Starosty Krotoszyńskiego są przyznawane w związku z realizacją „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”, którego ideą jest wspieranie uzdolnień, promowanie osiągnięć i dostrzeganie potencjału uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

Na podstawie Uchwały nr 844/18, Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Krotoszyńskiego za wysokie wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia naukowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe zostało przyznane 39 uczennicom i uczniom: 35 za wyniki w nauce, 1 uczniowi za osiągnięcia naukowe, 2 uczennicom za wybitne osiągnięcia sportowe i 1 uczniowi za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe.

Jak już wspomniano stypendium jest wyróżnieniem dla tych, którzy osiągnęli w minionym roku szkolny najwyższe wyniki w nauce lub byli finalistami / laureatami w olimpiadach naukowych albo osiągnęli wybitne wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim, czy ogólnopolskim.

Pan starosta i naczelnik, w swoich wystąpieniach zwrócili się do wyróżnionych uczniów tymi słowami: „Drodzy Stypendyści osiągnęliście sukces przede wszystkim dzięki własnej pracy, ale także nie rzadko zaangażowaniu i poświęceniu waszych Rodziców oraz Nauczycieli, bo to oni stworzyli Wam odpowiednie warunki.Każdy jest z Was inny, ma różne cele, zdolności i talenty, i to nas wszystkich ubogaca. Każdy osiąga także różne sukcesy, sukcesy na miarę własnych możliwości. Życzymy Wam i waszym Nauczycielom dużo „charakteru”, tak abyście mogli rozwijać zainteresowania i swoje pasje. Niech zdobyta wiedza i umiejętności procentują Wam
w przyszłości.Gratulacje należą się także z tej okazji Waszym Rodzicom, Dziadkom i opiekunom, gdyż dzięki nim macie stworzone warunki do spokojnej i twórczej pracy”.

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” – Jan Paweł II

Podstawa prawna przyznania stypendium:

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXV/168/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 października 2016 rokuw sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

 

Tekst: Waldemar Wronecki, zdjęcia: J. Król