Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński Informuje

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, z dniem 18 września 2018 r. wywieszony został wykaz dla nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Długołęce, gm. Kobylin, oznaczonej ewidencyjnie działką numer 85/3, o powierzchni 0,1215 ha, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kobylin. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.). 

Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej