Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszone zostało z dniem 11 września 2018 r. ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 6506/1, położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Okólnej, stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego.

 Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej