Wirtualny spacer po urzędzie

Nowe boisko nosi imię zasłużonego pedagoga

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie był 3 września 2018 roku gospodarzem powiatowej inauguracji roku szkolnego 2018/2019. W tym dniu otwarto powstałe w ramach projektu UE boisko sportowe, któremu nadano imię zasłużonego radnego i dyrektora szkoły, Jana Urbaniaka.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Roman Olejnik, witając licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się: Stanisław Szczotka – Starosta Krotoszyński, Leszek Kulka – Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego oraz radni powiatowi, wicestarosta Paweł Radojewski, a także Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna. Zaproszono również kierowników jednostek i służb powiatowych, współpracujących przedsiębiorców, duszpasterzy oraz osoby związane ze szkołą – emerytowanych nauczycieli z byłym dyrektorem Januszem Bartoszewskim. Honorowymi gośćmi uroczystości były – żona śp. Jana Urbaniaka Maria wraz z córką Beatą.

Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu nie zapomniał również o uczniach, którzy rozpoczynają dopiero naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, życzył im, aby szkoła ta spełniła ich oczekiwania, a zdobyta w niej wiedza, umożliwiła osiąganie życiowych sukcesów. Tradycyjnie  pierwszoklasiści złożyli również ślubowanie uczniowskie na sztandar szkoły.

 W związku z powiatową inauguracją roku szkolnego 2018/2019 głos zabrał Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, gratulując dyrekcji i całej społeczności szkolnej powstania tak wspaniałego boiska sportowego i życząc wszystkim owocnej pracy w nowym roku szkolnym. W imieniu pani Marzeny Wodzińskiej z Urzędu Marszałkowskiego głos zabrała również Jolanta Kmiecik, gratulując realizacji projektu i otwarcia nowego boiska, do gratulacji i życzeń w swoim przemówieniu dołączył  Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.

 Aby szerzej udokumentować realizację projektu przebudowy boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie,  dyrektor szkoły przedstawił historię obiektu, który liczy ponad pół wieku. Szczególny nacisk położył na zaprezentowanie sylwetki patrona boiska, Jana Urbaniaka – zasłużonego, zmarłego przed rokiem, byłego dyrektora szkoły. Człowieka zaangażowanego całym sercem w sprawy szkoły, między innymi w powstanie pierwszego boiska, które otworzył w czerwcu 1999 roku. Wspominając pana Jana Urbaniaka dyrektor Roman Olejnik złożył na ręce żony i córki zmarłego kwiaty z wyrazami podziękowania za jego wkład włożony w rozwój szkoły i boiska. Pani Beata Urbaniak – Śpitalniak podziękowała w imieniu rodziny zmarłego za inicjatywę nadania boisku sportowemu imienia jej ojca i zacytowała słowa, które kiedyś w notatniku zapisał Jan Urbaniak „Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie. Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach jego narodzin i śmierci; jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.” (Antoni Kępiński).

 Całość spotkania dopełniła część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły, nad przebiegiem której czuwała Lucyna Zięba, a której treścią przewodnią były wystąpienia recytatorskie i piosenki, dotyczące tematu sportu i przełamywania swoich słabości. Po występie wszyscy zebrani przeszli na teren boiska, gdzie żona i córka pana Jana Urbaniaka odsłoniły tablicę upamiętniającą jego osobę, a państwo Roman Olejnik, Stanisław Szczotka, Franciszek Marszałek, Jolanta Kmiecik, Irena Rękosiewicz, Marzena Wiśniewska, Maria Urbaniak uroczyście przecięli wstęgę otwarcia nowo przebudowanego boiska sportowego. Poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Dariusz Kowalek.

 Na zakończenie uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego zaprezentowali na boisku różne dyscypliny sportowe, które będzie można uprawiać na tak nowoczesnym, dobrze wyposażonym obiekcie. Obiekcie, którym nasza szkoła będzie mogła się szczycić, a uczniowie ochoczo na nim trenować i w rezultacie zdobywać wysokie miejsca na zawodach sportowych.

 Dopełnieniem uroczystości był tort w kształcie boiska sportowego, którym częstowano przybyłych gości, a po jego konsumpcji zalecano wizytę na odkrytej siłowni, znajdującej się na nowym, wspaniałym boisku sportowym.:)    

Projekt pt. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Nr RPWP.09.03.03-30-0035/16-00

Realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Działania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120

 

Tekst: M. Figielek,  Zdjęcia: G. Pierzchała