Wirtualny spacer po urzędzie

Pierwsza E-sesja w dziejach powiatu

31 sierpnia 2018r. radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego po raz pierwszy głosowali za pomocą systemu elektronicznego E-sesja wspomagającego obrady. Rajcy mieli także bieżący wgląd (na smartfonach, tabletach i laptopach) w przebieg dyskusji i głosowań, a wcześniej  dzięki specjalnej aplikacji otrzymali dokumenty w postaci cyfrowej.

W ten sposób Powiat Krotoszyński realizuje jedno z zadań objętych projektem partnerskim pn. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim.

Zadanie polega na wprowadzeniu systemu wspomagającego pracę Rady Powiatu i udostępniającego informacje dla mieszkańców. Sesja sierpniowa była treningiem dla radnych. Wkrótce za pomocą specjalnego portalu także mieszkańcy będą mogli śledzić przebieg debaty i stan głosowań.

 Partnerem wiodącym projektu jest Miasto i Gmina Krotoszyn, a pozostałe gminy oraz powiat  występują w roli partnerów.  Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 2 775 646,07, wartość dofinansowania UE to 2 359 299,15 zł. Kwota dofinansowania jaką Powiat Krotoszyński otrzymał na realizację zadań to 433 111,86 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych na terenie powiatu krotoszyńskiego.

 

 

Projekt pn. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim,

realizowany jest w ramach

 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne

Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”