Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 4 września 2018r. wykaz dla lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 3 posadowionym na działce nr 146/3, położonej w Targoszycach,  przeznaczony do oddania w najem. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).

Szczegóły: Biuletyn lnformacji Publicznej