Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszone zostały z dniem 7 sierpnia 2018 r. wykazy dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego, położonych w Krotoszynie w rejonie ulicy Okólnej, oznaczonych ewidencyjnie działkami numer 6500/6, nr 6500/8, nr 6500/9, nr 6500/10, 6500/16, 6500/17, nr 6500/11 przeznaczone do sprzedaży. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. l, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej