Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd powiatu wizytował inwestycje z funduszy UE

Posiedzenie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w dniu 10 lipca 2018r. rozpoczęło się wizytami na dwóch budowach realizowanych w ramach projektów UE. Członkowie zarządu odwiedzili plac rozbudowy Szpitala Powiatowego oraz przebudowę boiska przy ZSP 2 w Krotoszynie. Obie inwestycje realizowane są przy wsparciu  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szpital powiatowy – w ramach inicjatywy JESSICA 2,a boisko przy ZSP 2 – w ramach projektu z poddziałania  9.3.3.

Projekt pn. Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji realizowany jest w ramach JESSICA 2. Samorząd województwa wielkopolskiego obok naborów dotacyjnych prowadzi również wsparcie w postaci instrumentu JESSICA 2. To preferencyjna pożyczka ze środków regionalnych programów operacyjnych w perspektywie UE 2014-2020. JESSICA 2 finansuje działania związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów określonych w aktualnych Lokalnych Programach Rewitalizacji. Podmiotem Wdrażającym JESSICĘ 2 jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Rozbudowę szpitala realizuje Konsorcjum Firm: Komputronik Biznes Sp. z o.o. (Lider) oraz Infracon Sp. z o.o. Sp.K. (Członek konsorcjum). Termin zakończenia inwestycji – 30 września 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 24 501 447,00 PLN

Pożyczka JESSICA 2: 20 000 000,00 PLN

 Emisja obligacji:   3 000 000,00 PLN

 Wkład własny: 1 501 447,00 PLN

 

Projekt pn. Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu realizowany jest w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „EP,a” Edmund Pestka z Krotoszyna.

 Data zakończenia projektu 2018-11-30, termin zakończenia inwestycji – 17 sierpnia 2018r.

Całkowita wartość inwestycji w ramach projektu: 1.451.400,00 PLN

Kwota dofinansowania 1 154 236,78 (85%). PLN

Tekst: M. Wiśniewska, zdjęcia: J. Król