Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólna inwestycja powiatu i gminy Kobylin

Dzięki dofinansowaniu samorządu Kobylina wykonano i oddano do użytku chodnik będący ozdobą głównej ulicy tego miasta, a będącej drogą powiatową. To kolejny przykład udanej współpracy gmin i powiatu. W oddaniu do użytku wyremontowanego odcinka ulicy Powstańców Wielkopolskich udział wzięli m.in. starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski, burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński oraz członek zarządu powiatu Wiesław Popiołek.

Odbiór zadania miał miejsce 27 czerwca 2018r. Zakres prac omówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Jelinowski. Burmistrz T. Lesiński podziękował PZD za bardzo dobrą współpracę. Z kolei włodarze powiatu podkreślili zaangażowanie władz gminy w tę inwestycję i podkreślili świetnie układającą się współpracę.         

Wykonawcą robót związanych z zadaniem pn.: Remont ulicy Powstańców Wlkp w Kobylinie- cześć chodnikowa, była firma „Brukarstwo Kasprzak” z Koźmina Wlkp .

Całkowity koszt ww. robót wyniósł 258.786,00 zł brutto w tym dofinansowanie przez Gminę Kobylin zgodnie z zawartą umową  wynosi 50 % faktycznych zrealizowanych kosztów tj. 129.393,00 zł brutto.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie chodnika na powierzchni 311,50 m2 (zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków)  zjazdy, chodniki, obramowanie jezdni i chodników z kostki kamiennej na powierzchni  458,49 m2, chodniki z płyt kamiennych na powierzchni 105,90 m2. Inspektorem  nadzoru był inż. Stanisław Pospieszyński.

Tekst: PZD/M. Wiśniewska, zdjęcia: M. Wiśniewska