Wirtualny spacer po urzędzie

Z wicemarszałkiem o kolejach

W środę, 6 czerwca 2018r. gościem starosty krotoszyńskiego Stanisława Szczotki był wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Celem wizyty było omówienie sytuacji połączeń kolejowych Krotoszyna z Poznaniem i Wrocławiem. Jednym z inicjatorów spotkania był radny sejmiku województwa Julian Jokś. W dyskusji wzięli także udział burmistrzowie i wójt z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Samorządowcy zaprosili do debaty o przyszłości połączeń kolejowych także przedstawicieli PKP z dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. Krzysztofem Włodarczykiem na czele.

Zarówno radny J. Jokś, starosta jak i włodarze gmin wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie stanemlinii nr 281 na odcinku z Krotoszyna do Jarocina. Zwracano uwagę, że wobec faktu, iż na terenie województwa dolnośląskiego trwają intensywne prace remontowe tej linii, powiat krotoszyński będzie wkrótce znacznie lepiej skomunikowany z Wrocławiem niż ze stolicą swojego regionu. Radny J. Jokś wyraził obawę, iż skutkować to może „odpływem” młodzieży na studia lub do pracy „w kierunku wrocławskim”. Istotnym elementem dyskusji było także dawno postulowane uruchomienie przystanku kolejowego w Durzynie tak, by mieszkańcy powiatu ostrowskiego oraz niektórych miejscowości w powiecie krotoszyńskim pracujący w Mahle mogli dojechać bezpośrednio do zakładu pracy koleją.

Przedstawiciele PKP obiecali poczynienie starań w kierunku uruchomienia przystanku w Durzynie, niestety o remoncie odcinka Krotoszyn – Jarocin mówili w perspektywie kilku lat.

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska