Wirtualny spacer po urzędzie

XVI zawody strzeleckie władz samorządowych

W sobotę, 26 maja 2018 r., na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Koźminie Wielkopolskim, odbyły się doroczne zawody strzeleckie władz samorządowych powiatu krotoszyńskiego. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn, reprezentujących samorządy miast i gmin powiatu krotoszyńskiego oraz samorząd powiatowy. Zawody zostały przeprowadzone w konkurencjach:  karabin dowolny, pistolet sportowy, rzut granatem.

Zawody zostały rozegrane w następujących kategoriach:

1.  Starosta - Burmistrz – Wójt

I miejsce: Tomasz Lesiński – Burmistrz Kobylina- puchar Starosty Krotoszyńskiego Szefa OC Powiatu
II miejsce: Jarosław Ratajczak - z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
III miejsce: Robert Grządka – przedstawiciel Burmistrza Krotoszyna
IV miejsce: Mariusz Dymarski – Wójt Gminy Rozdrażew
V miejsce: Krzysztof Kaczmarek – Sekretarz Powiatu     

2. Pracownik urzędu

I miejsce: Henryk Szkudłapski – Urząd Gminy Rozdrażew Puchar - Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
II miejsce: Paweł Wasielewski -  Urząd Miejski Kobylin
III miejsce: Maciej Poczta - Urząd Miejski Krotoszyn
IV miejsce: Grzegorz Ziętkiewicz - Starostwo Powiatowe
V miejsce: Maciej Woźny - Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

3. Kategoria Radny

I miejsce: Piotr Walkowiak - UM Krotoszyn - Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego
II miejsce: Lisiak Wiesław – radny Rady Miejskiej w Kobylinie
III miejsce: Artur Jakubek -  radny Rady Gminnej w Rozdrażewie
IV miejsce: Piotr Osuch – radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego   

4. Kategoria pracownik urzędu ds. obrony cywilnej

I miejsce: Leszek Ostojski – Urząd Miejski Kobylin - Puchar Starosty Krotoszyńskiego Szefa OC Powiatu
II miejsce: Andrzej Zieliński – Urząd Miejski Krotoszyn
III miejsce: Włodarczyk Henryk - Urząd Gminy Rozdrażew
IV miejsce: Andrzej Wichłacz – Starostwo Powiatowe
V miejsce: Adam Niedziela – Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

W klasyfikacji drużynowej reprezentacje poszczególnych jednostek samorządowych zajęły następujące miejsca:

I miejsce: Urząd  Miejski Kobylin - Puchar Starosty Krotoszyńskiego Szefa OC Powiatu
II miejsce: Urząd Miejski Krotoszyn
III miejsce: Urząd Gminy Rozdrażew
IV miejsce: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
V miejsce: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Uczestników nagrodzono pucharami i dyplomami. Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe,  Zarząd Powiatowy LOK w Krotoszynie, Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Organizatorzy zawodów dziękują Bractwu Kurkowemu w Koźminie Wielkopolskim za udostępnienie obiektów strzelnicy na przeprowadzenie zawodów.

Opracował: A. Wichłacz
Foto: A. Niedziela