Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji

W środę 16 maja 2018 r. o godz. 13.00,  w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się wspólnie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3. Mity i stereotypy w systemie wsparcia społecznego wobec problemu przemocy w rodzinie.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/270/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.,
  • zmiany uchwały Nr XLI/269/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2018-2021.

6. Sprawy organizacyjne.

7. Wolne głosy i wnioski.