Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowy Urząd Pracy wśród liderów wykorzystania środków na aktywizację

Krotoszyński Powiatowy Urząd Pracy znalazł się w gronie trzech wielkopolskich urzędów wyróżniających się wykorzystaniem środków na aktywizację. 23 kwietnia podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uroczyście uhonorowano dyrektorów urzędów, w tym Małgorzatę Grzempowską z Krotoszyna.

Województwo Wielkopolskie  postanowiło docenić potencjał powiatowych urzędów pracy wyróżniających się w działaniach w zakresie szeroko rozumianej lokalnej polityki rynku pracy. Stąd Zarząd Województwa we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu wyłonił trzy urzędy, nadając im tytuły „Liderów wykorzystania środków na aktywizację - aktywne Powiatowe Urzędy Pracy z terenu Województwa Wielkopolskiego".  

Inicjatywa Samorządu Wojewódzkiego miała na celu promowanie efektywności i zaangażowania urzędów pracy na polu przeciwdziałania bezrobociu i niwelowania jego negatywnych skutków. Ocenie poddano wyniki działalności wszystkich urzędów pracy w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2014 – 2017.

Wielkim wydarzeniem i niewątpliwym sukcesem jest uplasowanie się Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie w gronie najlepszych - krotoszyński PUP zajął III miejsce.

23 kwietnia odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa, podczas której Małgorzata Grzempowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie wraz z Pawłem Radojewskim – Wicestarostą Krotoszyńskim odebrali list gratulacyjny z rąk Zofii Szalczyk – Przewodniczącej Sejmiku oraz Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca podkreśliła wagę działalności powiatowych struktur wchodzących w skład Publicznych Służb Zatrudnienia oraz ich niewątpliwy wkład w dobrą kondycję regionalnego rynku pracy w Wielkopolsce. Samorząd Województwa przeznaczył środki finansowe na nagrody dla najlepszych urzędów.

Zdjęcia: UMWW