Wirtualny spacer po urzędzie

Honorowy krwiodawca - bohater czy naiwniak

20 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu graficzno–filmowego w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP 2 zadania publicznego wspieranego przez Starostę Krotoszyńskiego  „HONOROWY KRWIODAWCA – BOHATER CZY NAIWNIAK”.

W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski, Alicja Figura reprezentująca Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Krzysztof Kierzek – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Krotoszynie, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSP2 w Krotoszynie Ewa Kowalska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie Elżbieta Płóciennik, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim Sławomir Zydorek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie Roman Olejnik, opiekunowie młodzieży biorącej udział w konkursie, nauczyciele oraz uczniowie.

Celem projektu było upowszechnienie idei i zasad honorowego krwiodawstwa oraz jak powiedziała w czasie swojego przemówienia Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSP 2 Ewa Kowalska, wzmocnienie postawy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Głównym punktem spotkania była prelekcja Sławomira Kosińskiego, inicjatora honorowego oddawania krwi w naszej szkole oraz opiekuna Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, na temat „Historii krwiodawstwa i roli krwi w życiu człowieka”, która miała uświadomić zebranym przede wszystkim, że oddawanie własnej krwi to szlachetny czyn, a ludzka krew może uratować życie drugiego człowieka.

Następnie wszyscy uczestnicy rozwiązywali test z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, składający się z 23 pytań na temat krwiodawstwa.

Zwycięzcami quizu zostali:
1 miejsce – Kamil Frąckowiak, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie,
2 miejsce – Lucyna Dura, uczennica ZSP2 w Krotoszynie,
3 miejsce – Mateusz Łagódka, uczeń ZSP2 w Krotoszynie.

W dalszej części spotkania zostały ogłoszone wyniki konkursu graficzno–filmowego promującego honorowe oddawanie krwi, przedstawił je inicjator powyższego przedsięwzięcia Sławomir Kosiński, a nagrody wręczyli: wicestarosta Paweł Radojewski, Alicja Figura, Ewa Kowalska, Roman Olejnik.

Zwycięzcami w kategorii film zostali:
1 miejsce – Kamil Frąckowiak i Dominik Jerzyk, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie,
2 miejsce – Karolina Przyjemska, Dominika Pyta i Magdalena Wyduba, uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim.

W kategorii plakat zwycięzcami zostali:
1 miejsce – Malwina Waldowska, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie,
2 miejsce – Irena Tanaś, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim.
Dodatkowo przyznano trzy wyróżnienia dla uczennicy ZSP w Koźminie Wielkopolskim Klaudii Parysek oraz uczennic ZSP 2 w Krotoszynie: Izabeli Czarneckiej i Zuzanny Jerzak.

Spotkanie zakończyły podziękowania dla inicjatorów projektu i jego uczestników, między innymi od wicestarosty Pawła Radojewskiego, który zwrócił uwagę na to, że nie powinniśmy być nigdy obojętni na drugiego człowieka oraz zaapelował o to, by dbać o innych, bo dobro do nas wraca oraz prezesa PCK w Krotoszynie Krzysztofa Kieszka, który zachęcał, zwłaszcza młodzież do odważnego, honorowego oddawania krwi potrzebującym.  

Tekst i zdjęcia: ZSP 2 Krotoszyn