Wirtualny spacer po urzędzie

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

XLVI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w środę 25 kwietnia 2018 r.  o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, przy ulicy Kołłątaja 7.   

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

8.   Ocena stanu sanitarno-weterynaryjnego w powiecie krotoszyńskim w 2017 r.

9.   Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego w powiecie krotoszyńskim w 2017 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

11.Podjęcie apelu dotyczącego podejmowania działań związanych z ochroną powietrza.

12.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13.Zapytania i wolne głosy.

14.Zamknięcie obrad.

                                                                                                          Przewodniczący

Rady Powiatu

 

 Leszek Kulka