Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego informują:

 

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.umww.pl/

 

Najważniejsze daty wynikające z realizacji uchwał antysmogowych:

1 maja 2018 r. – wejście w życie uchwał antysmogowych, zakaz stosowania wskazanych paliw wszystkie nowe instalacje muszą spełniać wymogi EKOPROJEKTU;

1 lipca 2018 r. – ostateczny zakaz sprzedaży kotłów grzewczych poniżej 5 klasy;

1 stycznia 2024 r. – ostateczny termin wymiany starych kotłów BEZKLASOWYCH

1 stycznia 2028 r. – ostateczny termin wymiany starych kotłów klasy 3 i 4

 

WOŚiR – Grzegorz Ziętkiewicz