Wirtualny spacer po urzędzie

Chronimy Zwierzynę Drobną

W dniach od 16 do 18 lutego 2018 roku na terenie powiatu krotoszyńskiego miała miejsce kolejna odsłona ogólnopolskiego programu pn. „Chronimy Zwierzynę Drobną”, w ramach której przeprowadzono „II Łowy Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki 2018 roku”. Udział w akcji pod honorowym patronatem Starosty Krotoszyńskiego wzięło Nadleśnictwo Krotoszyn i 9 Kół Łowieckich gospodarujących na obwodach łowieckich powiatu krotoszyńskiego i gminy Odolanów. Celem akcji jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny zagrożonej drastyczną ekspansją drapieżników.

Kontynuacja programu była odpowiedzią na liczne apele mieszkańców powiatu o pomoc w ograniczeniu coraz agresywniejszej ekspansji drapieżników na tereny osiedli ludzkich oraz przygotowanie środowiska do szeroko zakrojonego projektu zasiedlania terenów zwierzyną drobną, aby przywrócić przyrodzie gatunki bytujące tu od zawsze, dziś niestety zagrożone całkowity zniknięciem z naszych lasów i pól.

Należy również wspomnieć, że w „II Łowach” udział wzięły norowce - psy myśliwskie, które wraz ze swoimi przewodnikami przybyli do Krotoszyna z całej Polski.

Uroczyste podsumowanie i zakończenie polowania odbyło się 18 lutego 2018 roku na Strzelnicy Myśliwskiej w Krotoszynie w obecności m.in. Wicestarosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, Z-cy Burmistrza Krotoszyna Ryszarda Czuszke, Z-cy Nadleśniczego Krotoszyna Sławomira Trawińskiego, członków Kół Łowieckich, leśników Nadleśnictwa Krotoszyn, przewodników psów oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursie plastyczno-fotograficznym „Pomagamy Zwierzynie Drobnej”.

Spośród 120 różnorodnych prac wykonanych przez dzieci i młodzież, szczególnie wyróżniono dziesięć z nich. Wyróżnienia otrzymali:
1.    Julia Paszek          SP Roszki;
2.    Narta Gubańska   SP Kuklinów;
3.    Gabrysia Poczta   SP Biadki;
4.    Anna Robaczyk    Przedszkole nr 5 Krotoszyn;
5.    Natalia Głuszek    SP Roszki;
6.    Szymon Kusza      SOSW Konarzew;
7.    Paulina Kasałka    ZSP Koźmin Wlkp;
8.    Gabrysia Zmyślona   SP Koźmin Wlkp.;
9.    Oliwia Gałka             SP Zalesie Małe;
10.    Oskar Borowski        MOW Koźmin Wlkp.    

Wręczono również podziękowania wszystkim placówkom szkolnym, które wzięły udział w konkursie, a tym samym podjęły trud edukacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego ziemi krotoszyńskiej.

Natomiast puchar Starosty Krotoszyńskiego za pozyskanie największej ilości drapieżników w „II Łowach Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki 2018 roku” zdobyły następujące Koła Łowieckie: „Drop” Poznań,  „Ponowa” Biadki oraz  „Dzik” Koźmin Wlkp.

Zakup zwierzyny drobnej – bażantów w roku 2018 dla trzech Kół Łowieckich został ufundowany przez włodarzy gmin powiatu krotoszyńskiego oraz tut. starostwo. Bażanty zostaną wypuszczone na tereny gospodarowane przez Koła Łowieckie już wiosną tego roku.  

Ponadto, dzięki akcji zmniejszającej nadmierną liczebność drapieżników Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie spełnił najważniejszy warunek i miał możliwość złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kilku tysięcy kuropatw. Jeżeli wniosek ten otrzyma dofinansowanie, to jest szansa, że powróci możliwość oglądania ty pięknych ptaków na naszych polach.

Tekst: Danuta Kułaga
Zdjęcia: Danuta Kułaga i Grzegorz Ziętkiewicz