Wirtualny spacer po urzędzie

Inwestycja na Stawnej zrealizowana przy wsparciu budżetu państwa

Powiat Krotoszyński rozliczył realizowaną w 2017 r. inwestycję, dzięki której została przebudowana ulica Stawna w Krotoszynie.

Zadanie pt. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ulicy Wiśniowej do ulicy Św. Antoniego z wykonaniem ronda i ciągu pieszo – rowerowego”, zostało dofinansowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016 – 2019”. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1 600 651,53 zł, z czego wydatki kwalifikowane 1 194 592,72 zł, wydatki niekwalifikowane 406 058,81 zł. Wartość dotacji z budżetu państwa, którą przekazał Wielkopolski Urząd Wojewódzki dla powiatu wyniosła 597 296 zł. Wkład partnera tj. Miasta i Gminy Krotoszyn wyniósł 547 641 zł. Uroczysty odbiór inwestycji nastąpił 19 października 2017r.

Tekst: PZD, Zdjęcia: I. Bartoś UM Krotoszyn