Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie sołtysów Powiatu Krotoszyńskiego

W sali Domu Ludowego w Lutogniewie odbyło się spotkanie sołtysów Powiatu Krotoszyńskiego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego w dniu 31 stycznia 2018 r. Uczestniczył w nim Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, gospodarz tego terenu Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, a także wójt i burmistrzowie gmin z powiatu krotoszyńskiego.

Na spotkaniu zostały omówione następujące tematy:
1.      Pozyskiwanie środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018.
2.      Zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną , rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
3.      Finansowanie projektów na obszarach wiejskich w 2018 roku.

Powyższe tematy przedstawili przedstawiciele poszczególnych departamentów UMWW w Poznaniu. Stan wdrażania zadań Lokalnych Grup Działania omówili: Kamila Robaszyńska reprezentująca LGD „Okno Południowej Wielkopolski” oraz Sławomir Szyszka reprezentujący LGD  „Wielkopolska z Przyszłością”.

Tekst: Zbigniew Barański – WOŚRiL
Foto: UMG w Krotoszynie - Piotr Barański