Wirtualny spacer po urzędzie

Masz azbest - zgłoś, a zostanie usunięty !

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego o zgłaszanie się na swoim terenie do poszczególnych urzędów miast i gmin, by złożyć wniosek na wykonanie usługi  demontażu i  usunięcia lub tylko usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie swojej posesji.

Zgłaszać możemy od zaraz nie czekając na wyłonienie wykonawcy.

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem” Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego wnioski będą przyjmowane przez poszczególne gminy do końca sierpnia każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć:
1)      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2)      dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy,
3)      kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachowego lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i utylizację.

W roku 2017 zebraliśmy ponad 727 ton azbestu, który został zutylizowany na składowisku odpadów. W tym roku zostanie przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dodatkowo zostanie udzielona dotacja z poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego w wysokości 155 tys. zł. Jest szansa, by jak najwięcej usunąć odpady bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi , jakim są płyty eternitu, zawierające azbest. Do końca stycznia 2018 roku ilość kg azbestu zgłoszonego do usunięcia w poszczególnych gminach jest następująca:

♦ gmina Kobylin - 54 580 kg (odbiór)
♦ gmina Koźmin Wlkp. - 87 530 kg (odbiór) + 3 942 kg (demontaż)
♦ gmina Krotoszyn - 10 640 kg (odbiór) + 3 840 kg (demontaż)
♦ gmina Rozdrażew -  14 290 kg (odbiór)
♦ miasto Sulmierzyce -  26 384 kg (odbiór) +12 304 kg (demontaż)
♦ gmina Zduny - 8 896 kg (odbiór) + 37 536 kg (demontaż)
                                             ………………………………………………
Razem: 202 320 kg (odbiór) + 57 622 kg (demontaż) = 259 942 kg