Wirtualny spacer po urzędzie

Tomasz Niciejewski żegna się z czynną służbą strażacką

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odchodzi na emeryturę! Brygadier Tomasz Niciejewski za swą aktywną i pełną poświęcenia służbę otrzymał podziękowania od radnych na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 stycznia 2018 roku. Kilka dni później strażacy i współpracownicy pożegnali T. Niciejewskiego podczas dorocznego podsumowania działalności straży na terenie powiatu, które odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP.

Tomasz Niciejewski pracował w krotoszyńskiej straży blisko 10 lat. Jak podkreślili w adresowanym do niego liście  przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kulka i  starosta krotoszyński Stanisław Szczotka - „w trakcie swej działalności, jako współodpowiedzialny za funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej na terenie naszego powiatu, skutecznie i sprawnie kierował Pan podległą sobie jednostką. Dzięki temu stała się ona nowoczesną, dobrze wyposażoną i świetnie wyszkoloną strukturą. 

Strażacy pod pańskim dowództwem – tak zawodowi jak i ochotnicy, nieustannie podnosili kwalifikacje i otrzymywali nowe wyposażenie. Dziś niosą pomoc nie tylko w czasie pożarów, ale także podczas licznych zagrożeń, jakie stwarza współczesna cywilizacja.”

Tomasz Niciejewski podziękował radnym na sesji za lata dobrej współpracy z samorządem. To samo uczynił 31 stycznia 2018r. na pożegnaniu w Komendzie PSP wobec swoich podkomendnych, przełożonych oraz druhów z OSP. W trakcie tego pożegnania zaprezentowano sylwetkę „świeżo upieczonego” emeryta, a on sam – z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru – wspominał przebieg służby.

Tekst: Marzena Wiśniewska
Zdjęcia: Marzena Wiśniewska, Małgorzata Krupa, Marta Popławska