Wirtualny spacer po urzędzie

Budżet pod znakiem rozbudowy szpitala

 Na ostatniej sesji w starym roku radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego przyjęli BUDŻET POWIATU 2018. Projekt budżetu zaprezentował starosta Stanisław Szczotka. Dokument ten został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu w listopadzie. Na tym samym posiedzeniu Zarząd przyjął także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 z prognozą długu sięgającą 2038 roku.

Projekt zakłada deficyt budżetowy w kwocie 15,5 miliona złotych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest  realizacja finalnego etapu rozbudowy szpitala. Powiat inwestując ogromne pieniądze w rozbudowę szpitala zaciągnie nowe zobowiązania o łącznej kwocie ponad 20 milionów złotych.       Na ich sfinansowanie udało się pozyskać niezwykle korzystną pożyczkę w ramach projektu JESSICA II. Kwota 20 milionów złotych zaciągnięta w latach 2018-2019 będzie spłacana przez 20 lat, a stałe oprocentowanie wyniesie 0,3 - Mimo tych bardzo preferencyjnych warunków musimy pamiętać, że jest to pożyczka, a nie dotacja i kolejne 20 lat będzie obciążone koniecznością spłaty miliona złotych co roku – stwierdził starosta.

Dochody budżetu 2018 roku zaplanowano na poziomie 89.180.365,72 zł., z czego dochody bieżące wyniosą 83.788.571,67 złotych. Wydatki ogółem wyniosą 105.680.365,72 zł., w tym wydatki bieżące 81.601.318,53 złote, a majątkowe 24.079.047,19 złotych (z czego poza szpitalem, zdecydowana większość to inwestycje drogowe). 

Z pozostałych inwestycji, które będą realizowane w roku 2018  starosta wymienił jeszcze  adaptację obiektu przy ul. Floriańskiej w Krotoszynie pod potrzeby PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz budowę boiska sportowego przy ZSP nr 2 na kwotę ponad 1,3 miliona złotych z dotacją unijną  stanowiącą 85% kosztów inwestycji.

- Rok 2018 jest drugim z kolei, w którym zakładamy, iż dochody związane z oświatą będą niższe aniżeli wydatki oświatowe. To sytuacja niepokojąca. Tym bardziej, iż deficyt się powiększa. W strukturze wydatków budżetu 37% to wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. To ponad 39 milionów złotych – zauważył włodarz powiatu. Jego zaniepokojenie podzielali też biorący udział w dyskusji radni.

Budżet uchwalono 17 głosami „za” przy dwóch „wstrzymujących się”.

Podsumowując swe wystąpienie na sesji S. Szczotka zadeklarował - Zobowiązuję się w imieniu swoim i całego Zarządu Powiatu do bardzo oszczędnej gospodarki budżetem i do konsekwentnej realizacji zadań, jakie zostały w tym budżecie nakreślone.

Gościem ostatniej sesji w roku 2017 był burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek. Dziękując samorządowi powiatowemu za kolejny rok dobrej współpracy, włodarz Krotoszyna poinformował, iż dzień wcześniej Rada Miejska podjęła decyzję o dofinansowaniu zakupu nowego aparatu Rtg dla szpitala w kwocie 100 tys. zł. Na ten cel pół miliona złotych przekazał już także największy pracodawca – Mahle. Starosta podziękował samorządowi krotoszyńskiemu za ten piękny gest i wyraził nadzieję, że z pomocą pozostałych gmin nowe urządzenie zostanie wkrótce zakupione.

Jako że sesja miała miejsce 29 grudnia 2017r., zarówno starosta jak i Przewodniczący Rady Leszek Kulka wzajemnie dziękowali sobie za dwanaście miesięcy dobrej pracy i życzyli radnym i pracownikom samorządu powodzenia w roku kolejnym.

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska