Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie na szkolenie

Starosta Krotoszyński i Burmistrz Krotoszyna zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie na temat: ,,Rozliczenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w oparciu o trzy elementy oferta, umowa, sprawozdanie" w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie odbędzie się 23 listopada od godz. 16.00 do
godz. 19.00 w Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera ul. Benicka 9.

Szkolenie poprowadzi Łukasz Waszak. Celem szkolenia jest prawidłowe rozliczenie dotacji w zakresie zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Potwierdzenie przybycia prosimy kierować do następujących osób: Judyta Nowaczyk (Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, tel. 62 725 42 56 wew. 308), Joanna Woltmann (Urząd Miejski w Krotoszynie tel, 62 725 23 17) lub Joanna Jarocka (Centrum Krotoszyńskich lnicjatyw w Krotoszynie, tel. 62 725 06 23).