Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja "Młody Kierowca"

15 listopada 2017r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim oraz w kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie odbyła się konferencja pt. „Młody Kierowca”. Konferencja została skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi  lub wkrótce je otrzymają. W spotkaniach udział wzięli m.in. Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Włodzimierz Szał.

W spotkaniach w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszynie  wzięło udział około 650 uczniów.

Tematyka konferencji wpisuje się w realizowany na terenie powiatu krotoszyńskiego  program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krotoszyński” i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. W roku bieżącym z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP bryg. Jacka Strużyńskiego do programu konferencji włączono temat związany z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach drogowych.

W czasie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

- „Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego” przedstawił asp. Piotr Szczepaniak,

- prelekcję zatytułowaną „Wpływ substancji psychoaktywnych na sprawność kierowców” wygłosiła mgr Joanna Sikora – psycholog transportu,

- prelekcję pt. „ Stan techniczny pojazdów a bezpieczeństwo” przedstawił dr Grzegorz  Feliczak – rzeczoznawca  samochodowy,

- prelekcję pt. ”Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach drogowych” przedstawił  Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego asp. Grzegorz Goliński.               

Spotkanie zakończyła prezentacja filmu pt. „ Ku przestrodze - masz jedno życie”.

Organizatorzy konferencji dziękują dyrekcji ZSP w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w organizacji konferencji.

Organizatorami konferencji byli:  Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji  w Krotoszynie.

Opracował: A. Wichłacz
Fot. st.sierż. B. Karwik, M. Krupa, ZSP Koźmin Wlkp.