Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja dla nauczycieli, kadry zarządzającej w oświacie pt. „Edukacja normalizacyjna w szkole zawodowej”

Współczesny świat trudno sobie wyobrazić bez normalizacji i norm. Normalizacja stała się obecna w prawie wszystkich dziedzinach życia znacznie wykraczając poza tradycyjną domenę techniki. We wtorek 7 listopada br. odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry zarządzającej w oświacie pt. „Edukacja normalizacyjna w szkole zawodowej”.

Było to już trzecie spotkanie w Krotoszynie poświęcone normalizacji. Dwa poprzednie seminaria pt. „Normalizacja nie tylko dla inżynierów” oraz „Porządkowanie świata, czyli od normowania do normalizacji” były dedykowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych i nauczycielom przedmiotów zawodowych. Wtorkowa konferencja była adresowana głownie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kadry zarządzającej oświatą.

Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie i Polski Komitet Normalizacyjny. Patronatem honorowym wydarzenie objął Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, a medialnym czasopismo MyZawodowcy.

W pierwszej części wykładu dr inż. Zygmunt Niechoda przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące normalizacji w różnych dziedzinach życia. Wskazał również wymierne korzyści płynące z stosowania norm. Zgromadzeni zapoznali się także z zasadami tworzenia norm i aspektami podejścia do normalizacji.

W drugiej części konferencji ekspert omówił podstawę programową w zakresie edukacji normalizacyjnej. Dzięki staraniom Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wspieranym przez takie instytucje jak ORE czy ŁCDNiKP, w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. W części II do podstawy programowej istniejącego przedmiotu: „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” (PDG) został wprowadzony p.12): Uczeń: stosuje zasady normalizacji. Zapis ten jak podkreślał kilkakrotnie dr Niechoda jest jednak bardzo enigmatyczny i nie obejmuje oceny zgodności. To do szkoły należy opracowanie konkretnego programu kształcenia. Należy podkreślić, ze nie chodzi tu o uczenie się na pamięć treści norm w poszczególnych zawodach, ale o znajomość zasad i ukształtowanie umiejętności wyszukiwania i prawidłowego stosowania właściwych norm i procedur oceny zgodności.

Zostały także przedstawione przykładowe propozycje rozwiązań w zakresie realizacji treści programowych dla nowej podstawy.

W konferencji wzięli udział: Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie Barbara Wiatrak, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Mariola Kaźmierczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie Andrzej Jóźwik, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir Sobczyk, Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy UM w Krotoszynie dr Jacek Kępa, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego, kępińskiego i pleszewskiego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: dr inż. Zygmunt Niechoda, Paweł Górski -  Pełnomocnik Prezesa PKN ds. Polityki Edukacyjnej, Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w osobach Przemysław Wójcik i Waldemar Wronecki.

Organizatorzy serdecznie dziękują Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie za wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Tekst: P. Wójcik
Foto: W. Wronecki / P. Górski