Wirtualny spacer po urzędzie

Powiat na rowerze - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Podczas rajdu rowerowego, który odbył się we wtorek, 17 października, rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. "Powiat na rowerze – zdrowo, ekologicznie i bezpiecznie”.

W skład konkursowego jury weszli: Paweł Płócienniczak – fotograf (przewodniczący), Wiesław Gałęski – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie, Mateusz Deringer – Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie, Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Małgorzata Krupa – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Jury zapoznało się z 83 fotografiami, które do dnia 4.10.2017 r. wpłynęły na konkurs  „Powiat na rowerze – zdrowo, ekologicznie i bezpiecznie”, organizowany w ramach projektu pt. „Wymiana  taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – jako promocja transportu niezmotoryzowanego.

Organizatorem konkursu był Powiat Krotoszyński – Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz Powiatowy Zarząd Dróg. W konkursie udział wzięło 36 uczestników.

Po weryfikacji prac pod względem zgodności z regulaminem konkursu, jury postanowiło wyłączyć 5 prac nadesłanych przez dwóch uczestników. Następnie jury poddało pozostałe prace ocenie artystycznej i merytorycznej, przyznając następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Dawid Kinka za pracę pt. „Kręcenie kilometrów”
II miejsce: Ewelina Fabianowska za pracę pt. „Wspólna wyprawa”
III miejsce: Paulina Kulińska za pracę pt. „Spotkanie po lekcjach”

Wyróżnienia:
Marzena Wachowiak: „Zdrowo i ekologicznie, bo… na rowerze”
Marcin Kłopocki: „Na ścieżce rowerowej samochody nam nie straszne”
Katarzyna Durak: „Para na wycieczce”
Maria Kaczmarek: „Ścieżką w nieznane”
Joanna Pawłowska: „Ścieżki rowerowe dla rowerzystów, nie dla pieszych”

Organizatorzy dziękują za liczny udział w konkursie i zachęcają do korzystania zarówno z nowych, jak i już istniejących ścieżek nowych.

Tekst: Małgorzata Krupa
Zdjęcia: Joanna Król, autorzy prac konkursowych