Wirtualny spacer po urzędzie

Uchwalono Roczny program współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Roczny program współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust" 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uchwała - plik pdf