Wirtualny spacer po urzędzie

Umowa na Stawną podpisana

W poniedziałek, 25 września 2017 r., podpisano umowę na realizację zadania pt. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ulicy Wiśniowej do ulicy Św. Antoniego z wykonaniem ronda i ciągu pieszo – rowerowego”.

Powiat Krotoszyński  reprezentowali: wicestarosta Paweł Radojewski oraz skarbnik Andrzej Jerzak. Przebudowa ulicy Stawnej dofinansowana zostanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016 – 2019”. W Wielkopolsce w roku 2017 z takiego dofinansowania skorzystało 16 samorządów powiatowych, w tym powiat krotoszyński. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1 600 651,53 zł, w tym wartość dotacji z budżetu państwa, która zostanie przekazana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki dla powiatu wyniesie 597 296 zł. Wkład partnera tj. Miasta i Gminy Krotoszyn wyniesie 547 641 zł.