Wirtualny spacer po urzędzie

X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze KROTOSZYN 2017

W niedzielę, 10 września 2017 roku na Stadionie sportowym Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Jednostek OSP z terenu powiatu krotoszyńskiego. W zmaganiach wzięło udział 19 drużyn w tym 10 drużyn kobiecych.

Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywają się co dwa lata. Mają na celu sprawdzenie przygotowania kondycyjnego, mobilności oraz zaangażowania druhów OSP z poszczególnych jednostek, co przekłada się także na skuteczność sprawnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym zawody rozpoczęły się od złożenia meldunku o gotowości startujących drużyn do rozpoczęcia zawodów. Meldunek przyjął Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka. Po przywitaniu zaproszonych gości oraz uroczystym otwarciu zawodów przez Prezesa Oddziału Powiatowego OSP RP w Krotoszynie dh Jacka Wybierałę, odbyła się odprawa kierowników drużyn z komisją sędziowską, podczas której omówione zostały zasady poszczególnych konkurencji.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie bryg. mgr inż. Jacek Strużyński.

Po zakończonych zawodach wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary.

Po obliczeniu wyników końcowych wszystkich konkurencji, komisja sędziowska ustaliła następującą kolejność miejsc:

 

Grupa MDP (dziewczęta)

I miejsce OSP Rozdrażew

II miejsce OSP Bestwin

III miejsce OSP Brzoza

IV miejsce OSP Smolice

V miejsce OSP Borzęcice

Grupa MDP (chłopcy)

I miejsce OSP Rozdrażew

II miejsce OSP Brzoza

III miejsce OSP Gałązki

IV miejsce OSP Smolice


Grupa C (żeńska)

I miejsce OSP Kaniew

II miejsce OSP Brzoza

III miejsce OSP Zalesie Wielkie

IV miejsce OSP Grębów

V miejsce OSP Konarzew


Grupa A (męska)

I miejsce OSP Smolice

II miejsce OSP Baszków

III miejsce OSP Brzoza

IV miejsce OSP Grębów

V miejsce OSP Wałków

KLASYFIKACJA GMIN:

I miejsce Oddział Gminny ZOSP RP w  Rozdrażewie – Puchar Starosty Krotoszyńskiego,

II miejsce Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Krotoszynie - Puchar Prezesa Oddziału  Powiatowego  ZOSP RP w Krotoszynie,

III miejsce Oddział  Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kobylinie – Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej  Straży Pożarnej w Krotoszynie,

IV miejsce Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Koźminie Wielkopolskim,

V miejsce Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Zdunach.

 

Organizatorzy zawodów dziękują Dyrekcji Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Krotoszynie za udostępnienie obiektu sportowego.
Organizatorzy zawodów : Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst:  Karolina Kluba

Zdjęcia: Sebastian Kalak