Wirtualny spacer po urzędzie

Zagraniczne praktyki uczniów „Trójki”

Szkolny Ośrodek Karier działający już od dwóch lat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, dokłada wszelkich starań, by młodzież kształcąca się między innymi w zawodach technik hotelarstwa, kelner oraz kucharz,  mogła doskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz językowe także za granicą, biorąc udział w praktykach oraz przedmiotowych warsztatach zawodowych.

Od 2015 roku ponad 50 uczniów z  ZSP nr 3 skorzystało z oferty szkoleniowych wyjazdów zagranicznych do hoteli i restauracji w Niemczech, na greckiej wyspie Rodos oraz na promach Unity Line.

Warunkiem wyjazdu na praktyki do Niemiec jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub języka angielskiego. Wyjazdy na praktyki do Grecji oraz Szwecji są przeznaczone dla uczniów, którzy ukończyli  18. rok życia.

Działający w szkole SzOK nieustannie poszerza możliwości wyjazdów zagranicznych o kolejne hotele oraz kraje.

Pod koniec czerwca br., trzyosobowa grupa absolwentów z naszej szkoły (zawód kelner), wyjechała na trzymiesięczny staż do Włoch w miejscowości Riccione. Wyjazd stał się możliwy dzięki współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Edukacja Młodzież w Pleszewie w ramach realizacji programu ERASMUS+ projektu "Gastronomia i Hotelarstwo - Aktywność na Rynku Pracy - BIS" oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie.

W październiku na staż do Włoch, dołączą kolejni absolwenci kierunków: kucharz i kelner.

Obecnie młodzież z ZSP nr 3 w Krotoszynie oprócz staży we Włoszech, odbywa praktyki zagraniczne w nowoczesnym hotelu Louis Plagos na greckiej wyspie Zakhyntos,

w Niemczech w Hotelu Baltic & Spa na wyspie Uznam oraz na promie Polonia.

Od przyszłego roku oferta wyjazdów zagranicznych w naszej szkole  zostanie wzbogacona o Hiszpanię.

Uczniowie szkoły są zgodni co do tego, że największe doświadczenie zawodowe zdobywają podczas praktyk zawodowych w kraju oraz za granicą. Wówczas mają szansę wykorzystania wiedzy i umiejętności oraz wzbogacenia profesjonalnego warsztatu. 

Wyjazdy zagraniczne pozwalają dodatkowo zwiedzić kraj, do którego się udają, jego kulturę i obyczaje a przede wszystkim rozwijają swoje kompetencje językowe.

 

Tekst: Izabela Kossakowska, zdjęcia: ZSP 3