Wirtualny spacer po urzędzie

Przebudowa drogi Roszki-Koźminiec

Kolejny odcinek drogi powiatowej po remoncie! 29 maja oddano do użytku przebudowany 110-metrowy etap drogi łączącej Roszki z Koźmińcem (pow. pleszewski).

W odbiorze,  obok pracowników Powiatowego Zarządu Dróg i wykonawcy, wzięli udział – wicestarosta Paweł Radojewski oraz radny powiatowy Juliusz Poczta.  Zakres prac objął m.in poszerzenie jezdni do 5,50 m  ,stabilizację cementem  na powierzchni 165 m2 , położenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 165 m2,  wyrównanie istniejącej i poszerzonej podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Nawierzchnię wykonano  z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm (warstwa wiążąca) na powierzchni 616 m2  oraz z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na powierzchni 605 m2 .

Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński ‘’ Sp. z o.o. z Jarocina. Ogólny koszt inwestycji to 80.000,00 zł .

Tekst i foto: PZD