Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

XXXIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 26 maja 2017 r. o godzinie 13.00 w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.  

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2016 roku.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały Nr VII/41/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie,

b)   umniejszenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

c)    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,

d)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,

e)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020.

9.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10. Zapytania i wolne głosy.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Leszek Kulka