Wirtualny spacer po urzędzie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Projektu) dla projektu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Wynik wyboru w załączniku poniżej.

Zawiadomienie (pdf)