Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Projektu) dla projektu „Cyfrowy Projekt Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych”...

...współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w opublikowanych poniżej załącznikach:

 

Dokumenty do pobrania format ZIP - kliknij