Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Starosta Krotoszyński zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach szacowania wartości zamówienia na wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego obszaru powiatu krotoszyńskiego,

realizowanego w ramach projektu  "Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz danych" (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.)

Szczegóły w BIP - kliknij