Wirtualny spacer po urzędzie

Centralne Laboratorium przy ul. Mickiewicza już otwarte

We wtorek, 11 kwietnia 2017 r., oficjalnie oddano do użytku nowo otwarte Laboratorium Centralnego. Zostało ono przeniesione z ul. Bolewskiego do budynku szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie.

Żadna placówka medyczna, szczególnie ta, która pragnie się rozwijać, nie może istnieć bez nowoczesnego laboratorium. Nowoczesne laboratorium to wykształcona kadra, stale podnosząca swe kwalifikacje, najnowocześniejszy sprzęt oraz odpowiednie pomieszczenia. 

Krotoszyńskie Laboratorium Centralne zmieniło swą lokalizację  w stosunku do oddziałów szpitalnych i z dniem 7 kwietnia 2017 r. zostało przeniesione do wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 21, wejście D.  Jest to kolejny etap procesu rozbudowy Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. Należy w tym miejscu dodać, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów ambulatoryjnych, uruchomiono w budynku szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 dodatkowo Punkt pobrań materiałów do badań i odbioru wyników.

O znaczeniu laboratorium dla szpitala i lokalnej społeczności niech świadczy ilość wykonanych badań, które przedstawiono za rok 2016 w tabeli poniżej.

 

Lp.

Nazwa komórki

Ilość  badań

1

Oddziały szpitalne, blok operacyjny, Stacja dializ, SOR

                    208 991

2

Poradnie specjalistyczne, bakteriologia, apteka szpitalna

13 919

3

Poradnie innych zoz - ów

24 034

4

Zlecenia prywatne

33 772

 

Razem

280 716

 

Łączny wstępny koszt robót adaptacji pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Centralnego wyniósł 860 tys. zł, z czego 801 916,83 zł pochodzi ze środków publicznych przekazanych przez Powiat Krotoszyński. Prace remontowe trwały od końca 2016 roku.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: dyrekcja SP ZOZ z Krzysztofem Kurowskim, ordynatorzy krotoszyńskiego szpitala, pracownicy laboratorium z Hanną Czubak na czele, a także zaproszeni goście, w śród których znaleźli się: starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski, członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Andrzej Piesyk, komendanci krotoszyńskiej policji, przedstawiciel firmy Siemens (to dzięki tej firmie sprawnie przeniesiono cały sprzęt laboratoryjny).

Otwarcie nowej siedziby było okazją (dla niektórych - z pewnością jedyną), by obejrzeć nie tylko rejestrację, poczekalnię i punkt pobrań, ale także pomieszczenia, gdzie wykonywane są analizy.

Tekst: SP ZOZ Krotoszyn
Zdjęcia: Małgorzata Krupa