Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej

W piątek, 21 kwietnia 2017 r., o godz. 13.00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacji pozarządowymi za 2016 rok.

4.    Stan sanitarno-weterynaryjny w powiecie krotoszyńskim w 2016 rok.

5.    Stan sanitarno-epidemiologiczny w powiecie krotoszyńskim w 2016 r.

6.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)    zmiany Uchwały Nr VII/41/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
b)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,
c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020,
d)    przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną.

7.    Sprawy organizacyjne.

8.    Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Piotr Osuch