Wirtualny spacer po urzędzie

Warto zrobić coś dla innych

 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie zaplanowało szereg działań promujących aktywność młodzieży w sferze zachowań o charakterze prospołecznym.

W ramach akcji zorganizowano warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu umiejętności wyznaczania celów i ich realizacji, doskonalenia motywacji wewnętrznej i pracy w grupie. W zajęciach, które zorganizowało Stowarzyszenie, wzięło udział ok. 100 uczniów z krotoszyńskich szkół ponadgimnazjalnych pracujących aktywnie jako wolontariusze, działających w szkolnych i klasowych samorządach oraz rozwijających swoje zainteresowania, włączając się w różne inicjatywy szkolne czy lokalne. Zajęcia prowadzone były przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz psychologa.

W dniu 31.03.2017 r. , w ramach podsumowania całej akcji, w budynku ZSP nr 2 w Krotoszynie odbył się konkurs adresowany dla uczniów gimnazjum pod hasłem: „Bliżej tego czego chcesz”. Zadania konkursowe sprawdzały nie tylko wiedzę uczestników, ale przede wszystkim ich umiejętności praktyczne, takie jak udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i rozwiązywanie zadań podczas zorganizowanej na terenie Krotoszyna gry terenowej.

Wyniki rywalizacji zespołów, reprezentujących wszystkie krotoszyńskie gimnazja, przedstawiają się następująco:

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Jordana
II miejsce – Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 1
III miejsce – Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza

Podczas konferencji podsumowującej konkurs wszyscy uczestnicy, zarówno dorośli jak i młodzież, mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu działania organizacji pozarządowych, analizując wspólnie z komisją prawidłowe odpowiedzi na pytania, z którymi wcześniej zetknęli się w czasie zmagań konkursowych. W wypowiedziach występujących w trakcie podsumowania prelegentów, uczestnicy zajęć mogli odnaleźć szereg argumentów pomagających w odpowiedzi na pytanie, stanowiące motto konkursu – „ Dlaczego warto pomagać?” Zgromadzeni wysłuchali również prelekcji Wiceburmistrza Krotoszyna p. Ryszarda Czuszke dotyczącej roli organizacji pozarządowych we wspieraniu samorządów w realizacji określonych zadań.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP 2 w Krotoszynie serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom, uczniom i wolontariuszom za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas. Jesteśmy przekonani, że bezinteresowna praca na rzecz innych to jedna z najbardziej szlachetnych i skutecznych dróg rozwoju każdego z nas.

Tekst i zdjęcia: ZSP2 Krotoszyn