Wirtualny spacer po urzędzie

Wkrótce termomodernizacja budynku przy Floriańskiej

Wniosek Powiatu Krotoszyńskiego o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Floriańskiej w Krotoszynie został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Fundusz  poinformował o planach przekazania Powiatowi dotacji w wysokości 400 tys. złotych. 

Budynek przy Floriańskiej, który do tej pory w dużej części zajmował SPZOZ Krotoszyn, docelowo ma stać się siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Obiekt pochodzi z lat 70. i wymaga pilnego remontu. Zadaniu temu służyć ma m.in. projekt pn. Termomodernizacja budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, który otrzymał pozytywną ocenę w ramach naboru na wsparcie przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem.

W ramach termomodernizacji zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, nastąpi remont i docieplenie dachu oraz ścian. Wymianie ulegnie również wewnętrzna sieć co, powstanie nowe oświetlenie. Te wszystkie działania pozwolą na duże oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Zdecydowanie poprawi się także wygląd budynku zlokalizowanego w centrum miasta. Inwestycja zostanie przeprowadzona w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która także ma siedzibę przy Floriańskiej.

Prace termomodernizacyjne będą przeprowadzone w drugim półroczu 2017r. i powinny się zakończyć w listopadzie.

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn” jest  dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska