Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólnie zainaugurowali proekologiczny projekt

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie oraz Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie zainaugurowały wspólny projekt pt. „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy nisko emisyjne, budowa ciągów pieszo – rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Spotkanie odbyło się 4 kwietnia 2017 r. w siedzibie PZD.

W uroczystej inauguracji projektu udział wzięli obaj starostowie: Stanisław Szczotka i Paweł Radojewski, wiceburmistrz Krotoszyna Joanna Król-Trąbka, Tadeusz Olejniczak (naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Krotoszynie), prezes MZK Wiesław Gałęski wraz z wiceprezes Grażyną Helińską, inspektor nadzoru Stanisław Pospieszyński oraz dyrektor PZD Krzysztof Jelinowski wraz z Jerzym Stanisławskim i Wiesławą Czuszke. Zaproszono również przewodniczące tych Rad Osiedli, na terenie których realizowana będzie inwestycja drogowa: Joannę Tomaszewską z Rady Osiedla nr 1 i Marię Właśniak z Rady Osiedla nr 8.

Umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie podpisano 20 marca 2017 r. Całkowita jego wartość to 10.144.258,40 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 8.810.351,78 zł. Z budżetu środków europejskich zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 7.488.799,10 zł, co stanowi nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, a wkład własny beneficjenta wyniesie 1.321.552,77 zł.

Część drogową tego projektu realizować będzie Powiat Krotoszyński, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie. Szczegóły tego przedsięwzięcia omówił podczas spotkania inauguracyjnego Krzysztof Jelinowski. Jak się okazuje – PZD przebuduje istniejący chodnik na ul. Konstytucji 3 Maja na ciąg pieszo–rowerowy oraz wybuduje dwa nowe ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ul. Raszkowskiej i ul. Mahle do Kobierna. Prace powinny zostać zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, aby młodzież  szkolna mogła w nowych warunkach dojechać do szkół. Całkowita wartość inwestycji dla Powiatu Krotoszyńskiego wyniesie ok. 3.011 tys. zł, kwota dofinansowania to ok. 2.559 tys. zł.

Natomiast Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie w ramach tego projektu zakupi siedem autobusów nisko emisyjnych euro 6, przebuduje plac manewrowy na terenie zajezdni przy ul. Kobierskiej w Krotoszynie, zakupi system umożliwiający sprzedaż i kontrolę e-biletów okresowych oraz system automatycznego przekazywania danych z kas fiskalnych w autobusach do komputera na dyspozytorni, na dworcu autobusowym zamontuje dwie tablice informacyjne o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej a także dalekobieżnej oraz zamontuje stojak na rowery integrując transport rowerowy z autobusowym i samochodowym. Całkowita wartość inwestycji dla MZK wyniesie około 7.134 tys. zł, kwota dofinansowania około 4.930 tys. zł.

Ten projekt to doskonały przykład, że hasło współdziałamy nie funkcjonuje tylko na papierze, lecz mobilizuje obydwa samorządy – miejski i powiatowy – do wspólnego działania.

Zdjęcia: Małgorzata Krupa